Sosiaalinen luotto – 6 kovaa faktaa

Sisällysluettelo

Sosiaalinen luotto

Joskus raha-asiat voivat mennä solmuun eikä näköpiirissä ole pelastusta tilanteeseen. Tällöin avuksi voi tulla kuntien myöntämä sosiaalinen luotto. Se on tarkoitettu ehkäisemään ihmisten ylivelkaantumista sekä taloudellista syrjäytymistä edistämällä itsenäistä suoriutumista. Sosiaalisen luoton myöntäminen on kunnille vapaaehtoista ja kunta voi itse päättää myöntämänsä luoton laajuuden.

Mikä on sosiaalinen luotto?

Sosiaalinen luotto on sosiaalityön toiminto, jonka avulla voidaan ehkäistä sosiaalihuollon tarvetta. Se on edullinen luotto, jonka kunta myöntää. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille, joilla kuitenkin on maksukykyä.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää sellaisille henkilöille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta saada kohtuullista luottoa. Se onkin vähän kuin pankkitoiminnan ja sosiaaliturvan hybridiluotto. Sosiaalisia luottoja myöntää noin 30 kuntaa, joten kannattaa tarkistaa oman kunnan nettisivustolta, onko tämä mahdollisuus olemassa omassa asuinkunnassa.

Eri kunnat myöntävät eri suuruista luottoa. Riippuen kunnasta sitä on mahdollista saada muutamasta sadasta eurosta aina 15 000 euroon asti. Useimmiten laina on suuruudeltaan 2 000 10 000 euroa ja laina-aika viisi vuotta. Sosiaalisessa luotossa on varsin edullinen korko eikä siitä peritä mitään muita kuluja. Kuitenkin laina-ajaksi merkitään luoton saajalle maksuhäiriömerkintä, jotta estetään uusien lainojen ottaminen siksi ajaksi, kunnes sosiaalinen luotto on maksettu takaisin.

Mihin sosiaalista luottoa voi saada?

Velkojen järjestelyyn

Sosiaalista luottoa voidaan perustelluista syistä myöntää esimerkiksi:

 • Velkojen järjestelyyn
 • Talouden saamiseksi tasapainoon
 • Velkakierteen katkaisemiseen
 • Tukemaan työllistymistä tai kuntoutusta
 • Asumisen turvaamiseen
 • Ratkaisemaan kriisitilanteita
 • Kodin irtaimiston hankintoihin
 • Asunnon välttämättömiin muutostöihin
 • Auton hankintaan mikäli se mahdollistaa työssäkäynnin
 • Välttämättömään vuokra-asunnon vakuuteen
 • Tukemaan opintoja, mikäli ne parantavat asemaan työmarkkinoilla

Luoton saamiseksi hakijalla tulee olla säännölliset tulot, kuten palkka, eläketulot tai ansiosidonnainen päiväraha, jonka tulee riittää koko laina-ajalle. Mikäli etuutena on ainoastaan työmarkkinatuki, riittävää maksuvaraa ei ole. Velkojen maksamiseksi sosiaalista luottoa myönnetään velkojen maksuun ainoastaan, jos se mahdollistaa kaikkien velkojen kerralla pois maksun.

Milloin sosiaalista luottoa ei voi saada?

Sosiaalista luottoa ei ole mahdollista saada, mikäli:

 • Kohtuuhintaista luottoa olisi saatavilla muilta lainantarjoajilta
 • Hakijalla on varallisuutta, jonka voi realisoida, kuten esimerkiksi säästöt tai talletukset
 • Maksuvara ei riitä luoton maksamiseen
 • Hakijan taloudellinen tilanne ei ole tarpeeksi vakaa
 • Hakijalla on velkaa yli 10 000 euroa
 • Hakija on velkajärjestelyssä
 • Hakija hakee sitä yritystoiminnan rahoittamiseen

Takaisinmaksusta sovitaan yksilöllisesti jokaisen maksukyvyn mukaan. Mahdollisten maksuvaikeuksien ilmaantuessa kannattaa ottaa heti yhteyttä sosiaalisen luoton palveluneuvojaan, sillä takaisinmaksun laiminlyönti saattaa johtaa luoton irtisanomiseen sekä perintätoimiin.

Miten takaisinmaksukyky arvioidaan?

Takaisinmaksukykyä arvioitaessa huomioidaan hakijan käytettävissä olevat tulot sekä varat, ansaintamahdollisuudet huomioiden hakijan ikä, työkyky sekä muut olosuhteet. Myös hakijan todelliset menot ja velat vaikuttavat arviointiin. Sosiaalisen luoton kirjallisessa sopimuksessa määritetään luoton käyttötarkoitus, sen määrä sekä korko, takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät sekä muut ehdot.

Kuinka sosiaalista luottoa haetaan?

Sosiaalista luottoa haetaan käymällä talousneuvojan luona, jolloin tehdään kokonaisarviointi hakijan tilanteesta. Hakijalle tehdään myös maksuvaralaskelma. Luottoa haetaan sosiaalisen luoton hakemuslomakkeella, johon tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista sekä veloista, verotuspäätös, luottotietorekisteriote sekä tiliotteet kolmelta edeltävältä kuukaudelta. Luoton hakeminen on siis yhtä helppoa kuin 1 euron talletus casino pelaamista varten.

Kokemuksia sosiaalisesta luotosta

Kokemuksia sosiaalisesta luotosta

Sosiaalisesta luotosta saadut kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä, sillä sen sekä talousneuvonnan avulla voidaan saada hakijan ylivelkaantuminen hallintaan ja näin estetään tilanteen muuttuminen kriisiksi.

Sosiaalinen luotto auttaa myös saamaan säästöjä toimeentulotukien muodossa, sillä hakija ei tarvitse enää toimeentulotukea, kun hänen ulosottovelkansa on maksettu sosiaalisella luotolla. Näin myös pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotukeen lakkaa. Mikäli takaisinmaksussa on ollut ongelmia, tähän on auttanut laina-ajan pidentäminen sekä vapaakuukaudet.

Pääosin sosiaalisesta luotosta ja sen hakemisesta on siis positiivisia kokemuksia. Yhtenä positiivisimmista asioista on hakijan taloudellisen tilanteen helpottaminen sosiaalisen luoton avulla. Monesti sosiaalisen luoton hakemisen syynä on pitkään jatkunut velkakierre tai jokin muu vähävaraisuuteen johtanut syy. Tällöin sosiaalinen luotto onkin muodostunut suureksi avuksi.

Sosiaalisessa luotossa on myös erittäin edullinen korko ja se onkin tuonut monelle positiivisia kokemuksia luotosta. Oma talous on saatu tasapainon edullisella sosiaalisella luotolla. Monet ovat saaneet myös apua oman talouden hallintaan taloudellisen neuvonnan tarjoamisesta.

Enimmäkseen on siis saatu positiivisia sosiaalinen luotto kokemuksia, sillä luoton saajat ovat pääsääntöisesti maksaneet luotot hyvin takaisin. Kuntien kokonaistaloudelle onkin ollut kannattavaa myöntää sosiaalisia luottoja toimeentulotuen myöntämisen sijaan.

Saatat pitää myös näistä